torsdag 26 december 2013

Varroa 2013

Den formella sammanställningen av varroaläget i instruktionsbigården under 2013 är inte klar men våra räkningar har gett låga nivåer.

Behandling mot Varroa har varit samma som 2012, dvs drönarbortskärning och behandling med oxalsyradroppning i andra veckan av november. I instruktionsbigården har vi räknat naturligt nedfall hela sommaren, vi har haft studiebesök och demonstrerat både behandling och räkning.

Under oxalsyrabehandlingen så fick vi ett genomsnittligt nedfall över två veckor på 35 kvalster/samhälle men med stora variationer. Två samhällen hade 0 i nedfall, det ena hade dock haft naturligt nedfall tidigare under sommaren.