lördag 25 juni 2011

Inavel och annat

"Skjutet yngel" brukar man kalla det för när det är mycket tomma celler i ynglet. Bilden ovan visar nog snarast ett normalt utseende. Varför är detta viktigt att ha koll på?
  • Mycket tomma celler leder till ett mindre tätt yngelklot och därmed behövs fler bin för att hålla värmen och föda upp en viss mängd yngel, framför allt på våren
  • Mycket tomma celler kan visa på inavel
  • Mycket tomma celler kan visa på allvarliga yngelsjukdomar
  • Mycket tomma celler kan visa på bra utrensningsförmåga
Det kan alltså finnas mycket allvarliga orsaker bakom och man bör alltid ägna en stunds extra koll åt dåligt fyllda kakor, speciellt när vissa kakor är bra och andra dåliga i samma samhälle. Men det finns andra naturliga orsaker, som att drottningen bara lagt ojämnt, det kan ha varit trångt, kyla, pollen, dåligt spänd ramtråd m.m.

torsdag 23 juni 2011

Behövs mer plats?

Att ge bina för lite plats brukar betyda att de svärmar, medan för mycket plats är inte heller bra. När ska man då ge dem mer plats? Bilden visar ett litet växande samhälle på en låda där det är lagom att sätta till nästa låda. Samma mått kan man använda på våren. Om man övervintrat på en låda, när det ser ut som ovan i april så är det lämpligt att de gem en låda till. Väntar man längre så väcker man svärmlusten. Första skattlådan sätter man dit när andra lådan ser ut som ovan eller kanske lite tidigare.

tisdag 21 juni 2011

Svärmsommar

På vissa håll är det en riktig svärmsommar. Bilden visar en utkrupen svärmcell. Den cirkelrunda, lite fransiga öppningen visar att det krupit ut en drottning. Cellen är byggd i ytan på kakan, medan nödceller är närmast bananformade med roten mitt i kakan.

söndag 12 juni 2011

Akaciahonung

Akaciahonung är en ljus honung med hög halt fruktos som gör att den förblir flytande.

Akaciahonung från Rumänien
Akaciahonung kommer väl från akaciaträdet eller? Det trodde jag ända tills helt nyligen. För hur kommer det sig då att man kan köpa ungersk akaciahonung? Nej, akaciahonung kommer från en växt som heter Robinia pseudoacacia på latin vilket betyder falsk akacia. Växtens svenska namn är Robinia, mer att läsa om den här. Det är en växt eller snarare träd som är härdigt till zon 2-3 i Sverige och har sitt ursprung i Nordamerika.

Blommande Robinia i Skåne
Det är en ärtväxt med viss giftighet. Växten behöver en lång och varm sommar för att föröka sig, men den är å andra sidan snabbväxande. Veden är motståndskraftig mot röta, men däremot är trädet utsatt för mycket skadegörare som levande och det är nog därför man bedömt att det inte är kommersiellt lönsamt att odla här. Men det hindrar inte att man hittar det här och var i trädgårdar eller förvildat.

Under en resa till Rumänien stötte vi bland annat på stora arealer där den framgångsrikt hade använts som sandbindare för att förhindra markflykt.

För några dagar sedan gjorde jag själv en överraskande upptäckt. "Eken" som min ena bigård står under hade definitivt inte ekblad och blommade med vita blommor...


Bigård under Robinia
... och efter att ha slagit upp vad det var för träd insåg jag att jag just nu producerar egen akaciahonung!

onsdag 1 juni 2011

Skånska Honungsmästerskapet på Sofiero

Inbjudan till medlemmarna.
Skånes Biodlardistrikt arrangerar SKM (SKÅNSK MÄSTARE I HONUNG) på Sofiero, i samband med Stora Trädgårdsfesten den 26-28/8 augusti 2011.
Deltagarna lämnar in två burkar honung i 700gr glasburk från samma slungning. Burkarna förses inte med etikett, de bifogas i ett kuvert. Varje deltagare får ett startnummer. "Mästaren" erhåller årets titel "SKÅNSK MÄSTARE i HONUNG och fina priser.

Flera priser delas också ut till övriga. Även ett "Gourmetpris" utses. "En smakupplevelsehonung utsedd bland de inlämnade honungsproverna".
Anmälan om att deltagande görs till Ingrid Bondeson. Mörarp tel. 042-32 12 85 eller 0739775253, i.b.b@telia.com, eller Per-Eric Cruce, 042-131521, Helsingborg.
Inlämning av burkarna kan göras till någon i distriktets styrelse senast den 17 augusti, eller till Ingrid, senast den 23 augusti.
Bedömning sker efter SBR:s reglemente och för att kunna kora "Mästaren" genomförs en lite hårdare bedömning.

Deltagarna erhåller honungsbedömningskort, vilket ger biodlaren rätt till att beställa "SBR-etiketten" om det kombineras med försäkran om genomförd bihusesyn.

Bedömningen kommer att ske inför publik på lördagen 27/8 klockan 13.00-16.30. Prisutdelning genomför vi på söndagen 28/8.

Någon begränsning av antalet deltagare har vi inte så ställ upp och deltag. Vi hoppas att vår tävling och information om biodling kommer att ge fin reklam för vår svenska honung.