måndag 7 december 2009

Varroaläget

Varje vecka under sommarsäsongen räknar vi naturligt nedfall av döda Varroakvalsterunder våra samhällen i instruktionsbigården. Dessutom räknar vi nedfallen vecka efter behandling och tre veckor efter behandling. Vi gör även en del andraåtgärder för att samla information om Varroa, så t.ex. förra årettog vi biprov före och efter behandling och skickade iväg.

Senaste åren har behandlingen bestått av långtidsbehandling med myrsyra undertvå veckor i september och behandling med oxalsyradroppning när samhällena äryngelfria i november. I år bedömdes dock sommarnedfallet som så lågt att vi endastgjorde oxalsyrabehandling.

Förra året hade vi den märkliga sitationen att ett samhälle inte hade något nedfallalls vid behandling på hösten. Vi hade svårt att tolka detta, var det avelsmaterialetsom blivit alltmer motståndskraftigt eller var det behandlingen hösten 2007 som variteffektiv? I år är situationen den omvända, endast nedfall från ett enda samhälle ochdär bara en handfull. Vi kan tolka det på snarlika sätt, men eftersom vårt avelsmaterialinte skiljer sig nämnvärt från annat bra material i regionen så ligger det nära tillhands att tro att vi hösten 2008 slog ut så gott som alla Varroakvalster i hela bigården.Det finns inga andra bin i närheten så någon reinvasion förekommer inte.

söndag 6 december 2009

Oxalsyra

I november när yngelsäsongen är slut bekämpar vi Varroakvalster med oxalsyra.
Det är viktigt att att syran har rätt koncentration, därför är det enklare/säkrare att blanda en större mängd gemensamt i föreningen och dela upp den.

En doseringsspruta behövs.
Med en bit slang på sprutan går det snabbt att behandla ett samhälle.I vår instruktionsbigård räknar vi nedfall av kvalster, vi kommer att räkna efter 1 vecka och 3 veckor efter behandling.