fredag 25 november 2011

Nyhetsbevakning

Nu när bina är nattade för vintern så kommer jag att använda hemsidan för att länka till en del bi- och honungsnyheter.

söndag 20 november 2011

Falsk honung

Vid vinterfodringen kan det hända att bina vildbygger om inte ramarna är helt i ordning med bigång. Jag passade på att ta in en sådan bit och smaka på. Det var verkligen intressant, för visst såg den ut som honung men den smakade inte alls honung. Faktum är att den smakade inte som något jag smakat tidigare, lika sött som en sockerbit, men konsistens som färsk honung.

Varroa destructor

Klicka på bilden för att få större storlek

I föreningsbigården är antalet varroa-kvalster för lågt för att nybörjare ska kunna lära sig känna igen dem, därför kommer här lite bilder från en annan kupa efter behandling med oxalsyra. Bilden ovan visar ett typiskt nedfall under nätbotten med en tändsticka som storleksreferens. Det finns ungefär 100 kvalster i bilden ovan och detta var det område med tätast nedfall, en uppskattning av hela nedfallet är ca 300 kvalster.

Tumregeln säger att ett samhälle bör ha högst 100 kvalster kvar över vintern efter behandling. Om det är fler ökar andra virussmittor på bina för mycket (smittspridning av stick och/eller mera mottagliga bin, jag vet inte), liksom att antalet kvalster växer för mycket följande sommar. Resultatet blir att bina som föds nästa sensommar inte är starka nog att övervintra och vintern om ett år är risken stor att samhället går under.

Genom att räkna hur många kvalster som faller ner i kombination med att veta effektiviteten för behandlingsmetoden kan man få en uppskattning av antalet kvalster som är kvar. För exemplet ovan x kvalster behandlades med 90% effektivitet blev 300 döda. 300/0,9 ger att x var 333 st och kvar är nu 33 st. Nu är det ju inte så exakt, men det bör ligga väl under de 100. Att tänka på i sammanhanget är att oxalsyrans effektivitet växlar, t.ex. om det skulle råka finnas yngel kvar.

Vad gör man då om det visar sig att det är mer än 100 kvalster kvar när man behandlat? Vid denna tiden på året kan man inget göra, däremot behöver man planera in en behandling efter honungsskörd nästa sommar så att det finns en möjlighet för bina att få upp en relativt oskadad generation före nästa vinter. För virussjukdomarna finns ingen bot, men de minskar av sig själv när varroan blir färre.

Klicka på bilden för att få större storlek

lördag 29 oktober 2011

Årsmöte

Föreningen har hållit årsmöte i bistugan i Rävninge.Årmötesförhandlingarna var snabbt avklarade utan väsentliga ändringar av föreningsrepresentanterna. Vid det konstituerande styrelsemötet som följde skiftads dock lite roller i styrelsen och vi tackar Erling för de många år han hållit i föreningens kassa och medlemsregister!

Efter årsmötet följde traditionsenligt kaffe och kakor och därefter ett mycket intressant föredrag om träd och folktro av Roland Rönnefeldt.


Roland leder bland annat naturguidningar i studiefrämjandets regi och hade en hel del kul att berätta om våra gamla träd!

Styrelsen 2012

Vill Du bli medlem eller bli informerad om biodling kontakta någon av styrelsemedlemmarna.

Ordförande

Ulf Westberg, 0451-31350, Mobil 0708-353899, E-post westberg@telia.com

Sekreterare

Jenny Silvander, 0730-93 15 33

Kassör

Maria Larsson, E-post larssonmar@telia.com

Ledamöter

Erling Andersson, 0451-31386, E-post erling_andersson@hotmail.com

Åke Nilsson, 0451-14551

Suppleanter

Anders Jönsson, 0479-10861

Nils Olandersson, 0451-36019

Hemsidan

Webmaster, Olof Laurin, 070-3603045 , E-post olof_laurin@yahoo.com

onsdag 14 september 2011

Årsmöte och oxalsyra

Årsmöte kommer att hållas 28 oktober kl 19.00 i Petters stuga i Rävninge. Oxalsyra kommer att tillhandahållas den 12 november kl 10.00. Föranmälan till Ulf W om önskat antal doser.

söndag 11 september 2011

Besök från vårt grannland

I lördags besöktes vi av 35 biodlare från Hilleröd i Danmark.

Vädret var för ovanlighetens skull så bra att medhavd matsäck kunde intagas i det fria.

Intresset var stort för vårt varroabekämpningsprogram och under den kommande diskussionen framkom att i deras område bekämpades varroan med ekologiska metoder. När våra besökare skulle lämna oss uppstod fel på deras buss och allt kylarvatten rann ut.

En granne till bistugan hade dessbättre en brorson, som varit bussreparatör som provisoriskt kunde avhjälpa felet. Många timmar försenade kunde hemresan påbörjas. Flera av våra biodlarvänner använde tiden då bussen reparerades till att plocka svamp och fick rejält välfyllda kassar med sig hem.

Säsongsavslutning

Vi avslutade säsongen i bistugan med grillfest precis som tidigare år. Väderprognosen talade om regn och busväder men så blev det inte, solen lyste över oss hela tiden.


Föreningen har fortsatt en positiv medlemsutveckling och vi fick även i år göra en utbyggnad av partytältet.


Efter middagen hölls en ceremoni där Åke Nilsson tilldelades priset "Årets drottning".

fredag 22 juli 2011

Grillfest

Årets grillfest kommer att hållas den 20 augusti kl 15.00 i föreningens bigård. Vi kommer då att utdela ”Årets Drottning” i enlighet med föreskrifterna till Gerhard Liljenbergs fond. Vår förhoppning är uppslutningen i vanlig ordning blir god blir god. Medlemmar med respektive är välkomna.
Anmälan om deltagande till Ulf Eller Erling senast den 13 augusti.

lördag 9 juli 2011

Äggläggande arbetsbin

Speciellt när man skapar avläggare så händer det ibland att drottningen inte kläcks eller att hon inte återvänder från parningen eller på annat sätt dör. Detta kan vara mycket svårt att avgöra - är det som man bara inte hittar drottningen eller saknas hon? Men om man väntar ett tag så dyker det förr eller senare upp ojämnt lagda drönarpuppor i mitten av kupan och det är ett säkert tecken på att drottningen saknas. Det är äggläggande arbetsbin som är i farten och vid detta laget är bina så gamla att det är så gott som omöjligt att åtgärda, samhället är dödsdömt och drar sin sista suck genom att befolka närområdet med sina drönare.

lördag 25 juni 2011

Inavel och annat

"Skjutet yngel" brukar man kalla det för när det är mycket tomma celler i ynglet. Bilden ovan visar nog snarast ett normalt utseende. Varför är detta viktigt att ha koll på?
  • Mycket tomma celler leder till ett mindre tätt yngelklot och därmed behövs fler bin för att hålla värmen och föda upp en viss mängd yngel, framför allt på våren
  • Mycket tomma celler kan visa på inavel
  • Mycket tomma celler kan visa på allvarliga yngelsjukdomar
  • Mycket tomma celler kan visa på bra utrensningsförmåga
Det kan alltså finnas mycket allvarliga orsaker bakom och man bör alltid ägna en stunds extra koll åt dåligt fyllda kakor, speciellt när vissa kakor är bra och andra dåliga i samma samhälle. Men det finns andra naturliga orsaker, som att drottningen bara lagt ojämnt, det kan ha varit trångt, kyla, pollen, dåligt spänd ramtråd m.m.

torsdag 23 juni 2011

Behövs mer plats?

Att ge bina för lite plats brukar betyda att de svärmar, medan för mycket plats är inte heller bra. När ska man då ge dem mer plats? Bilden visar ett litet växande samhälle på en låda där det är lagom att sätta till nästa låda. Samma mått kan man använda på våren. Om man övervintrat på en låda, när det ser ut som ovan i april så är det lämpligt att de gem en låda till. Väntar man längre så väcker man svärmlusten. Första skattlådan sätter man dit när andra lådan ser ut som ovan eller kanske lite tidigare.

tisdag 21 juni 2011

Svärmsommar

På vissa håll är det en riktig svärmsommar. Bilden visar en utkrupen svärmcell. Den cirkelrunda, lite fransiga öppningen visar att det krupit ut en drottning. Cellen är byggd i ytan på kakan, medan nödceller är närmast bananformade med roten mitt i kakan.

söndag 12 juni 2011

Akaciahonung

Akaciahonung är en ljus honung med hög halt fruktos som gör att den förblir flytande.

Akaciahonung från Rumänien
Akaciahonung kommer väl från akaciaträdet eller? Det trodde jag ända tills helt nyligen. För hur kommer det sig då att man kan köpa ungersk akaciahonung? Nej, akaciahonung kommer från en växt som heter Robinia pseudoacacia på latin vilket betyder falsk akacia. Växtens svenska namn är Robinia, mer att läsa om den här. Det är en växt eller snarare träd som är härdigt till zon 2-3 i Sverige och har sitt ursprung i Nordamerika.

Blommande Robinia i Skåne
Det är en ärtväxt med viss giftighet. Växten behöver en lång och varm sommar för att föröka sig, men den är å andra sidan snabbväxande. Veden är motståndskraftig mot röta, men däremot är trädet utsatt för mycket skadegörare som levande och det är nog därför man bedömt att det inte är kommersiellt lönsamt att odla här. Men det hindrar inte att man hittar det här och var i trädgårdar eller förvildat.

Under en resa till Rumänien stötte vi bland annat på stora arealer där den framgångsrikt hade använts som sandbindare för att förhindra markflykt.

För några dagar sedan gjorde jag själv en överraskande upptäckt. "Eken" som min ena bigård står under hade definitivt inte ekblad och blommade med vita blommor...


Bigård under Robinia
... och efter att ha slagit upp vad det var för träd insåg jag att jag just nu producerar egen akaciahonung!

onsdag 1 juni 2011

Skånska Honungsmästerskapet på Sofiero

Inbjudan till medlemmarna.
Skånes Biodlardistrikt arrangerar SKM (SKÅNSK MÄSTARE I HONUNG) på Sofiero, i samband med Stora Trädgårdsfesten den 26-28/8 augusti 2011.
Deltagarna lämnar in två burkar honung i 700gr glasburk från samma slungning. Burkarna förses inte med etikett, de bifogas i ett kuvert. Varje deltagare får ett startnummer. "Mästaren" erhåller årets titel "SKÅNSK MÄSTARE i HONUNG och fina priser.

Flera priser delas också ut till övriga. Även ett "Gourmetpris" utses. "En smakupplevelsehonung utsedd bland de inlämnade honungsproverna".
Anmälan om att deltagande görs till Ingrid Bondeson. Mörarp tel. 042-32 12 85 eller 0739775253, i.b.b@telia.com, eller Per-Eric Cruce, 042-131521, Helsingborg.
Inlämning av burkarna kan göras till någon i distriktets styrelse senast den 17 augusti, eller till Ingrid, senast den 23 augusti.
Bedömning sker efter SBR:s reglemente och för att kunna kora "Mästaren" genomförs en lite hårdare bedömning.

Deltagarna erhåller honungsbedömningskort, vilket ger biodlaren rätt till att beställa "SBR-etiketten" om det kombineras med försäkran om genomförd bihusesyn.

Bedömningen kommer att ske inför publik på lördagen 27/8 klockan 13.00-16.30. Prisutdelning genomför vi på söndagen 28/8.

Någon begränsning av antalet deltagare har vi inte så ställ upp och deltag. Vi hoppas att vår tävling och information om biodling kommer att ge fin reklam för vår svenska honung.

måndag 9 maj 2011

Sommarutfärd

Föreningens sommarutfärd är planerad till den 12 juni. Dagens första besök sker hos Assertorpsvaxen i Mörarp. Vi kommer att få se hur vaxrensning och valsning av mellanväggar sker i större skala. Därefter besöker vi en erfaren biodlare som visar delar av sin biodling samt utrymmen för honungshantering. Vi äter lunch på Tomatens Hus i Vallåkra och därefter åker vi till Sofiero för att vandra i parken där vi hoppas att rododendronbuskarna står i full blom.

Avresa kl 07.30 i egna bilar från Hantverksgården i Hästveda.

Anmälan om deltagande till Jenny tel. 073-0931533 senast den 4 juni, så att lunchbeställning kan göras i god tid.

Vi hoppas på stort deltagande.

tisdag 26 april 2011

Vårstart

Ikväll börjar säsongens träffar i bistugan, som vanligt kl 18.30. Som bioldare upphör jag aldrig att fascineras över hur olika naturen är, förra året var knappt bina ute ur kuporna vid denna årstiden, i år ser det helt annorlunda ut. Frågan i år är snarare om bina hinner med naturen när det går så fort? Både gamla och nya medlemmar såväl som gäster är välkomna ikväll!

Plantskolan i Alnarp

SBR Quinnor i Skåne inbjuder till vårens träff

Lördagen den 21 maj 2011 kl. 10.00 träffas vi på plantskolan i Alnarp där Bo Lindahl visar runt o pratar om växter

Det finns möjlighet att äta på restaurangen på Alnarp

Om intresse o tid finns fortsätter vi till Kulturen i Lund.

Anmälan vill vi ha senast den 14 maj 2011 till
Ingrid Hallberg tel. 0451 - 60985 eller iok.hallberg@hotmail.com eller
Ulla Nilsson tel. 044 - 12 13 42 eller ulla_nilsson_45@hotmail.com

VÄLKOMNA TILL EN TREVLIG DAG HOPPAS VI
Ingrid o Ulla

Praktisk utbildningsdag

Inbjudan från Skånes Biodlardistrikt

Distriktets årliga praktiska utbildningsdag för biodlarna i Skåne genomför vi lördagen den 14 maj 2011 klockan 1000-1600 i Lyby.

Förbundsordföranden SBR Jonny Ulvtorp kommer att prata under rubriken ”Fler bin och stimulera odling av bin för avsalu. Jonny genomför även en enkät med mötesdeltagarna.

Alf Sjöberg visar det praktiska momentet för utbildningsdagen. ”Hur man gör analyser på nosemasjuka med mikroskop”. De deltagare som har mikroskop tar med dessa till utbildningsdagen plus prover på bin (60 döda bin). Se utförlig information på SBRs hemsida.

Eva Forsgren SLU kommer att tala om binas sjukdomsalstrare (patogener) och informera om dagsläget för den undersökning som gjorts beträffande trakékvalster mm.

Det kostar 125kr/person att deltaga inklusive lunch. Anmälan till Ingrid Bondeson tel. 042-321285 eller 0739775253, eller E-brev i.b.b@telia.com senast den 11 maj.

Plats: Lyby församlingsgård (utanför Hörby intill Lyby kyrka).

måndag 7 mars 2011

Surrar det i år också?

Våren närmar sig försiktigt även om tjälen fortfarande ligger djup. En del bin i skyddade lägen var ute och rensade sig i helgen, men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om hur övervintringen har gått.


I föreningen har det varit styrelsemöte för att planera vårens aktiviteter. Vi börjar med tisdagsträffarna igen i slutet av april, närmare bestämt den 26/4. Samma tid och samma plats som tidigare, kl 18.30 i bistugan i Rävninge. Vi hälsar både gamla och nya och blivande medlemmar välkomna!

Varroa 2010

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2010.

Allmänt

Ur Varroa-synvinkel har 2010 och 2009 varit i stort sett indentiska i vår instruktionsbigård. Inte heller i år går stapeln över nedfallet att se och för andra året i rad har alla samhällen utom ett har varit Varroa-fria, dvs inget naturligt nedfall under sommaren, inget Varroa i drönarvaxet och inget Varroa vid behandling på hösten. I ett samhälle hittades något enstaka kvalster. Vår tolkning är att behandlingseffektiviteten föregående höst (2009) har varit tillräcklig med hänsyn det låga kvalstertrycket vi då hade och att det inte förekommer reinvasion i området.

(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

VarroabekämpningRedovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2010 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara samma som 2009 (och därmed avvika från tidigare år).  Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 8 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.