lördag 11 november 2017

Årsmötet avklarat!


Torsdagen den 8 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga (Tack HvOK för att vi fick vara i stugan). 
Då sittande ordföranden Jan-Henrik Pettersson avsagt sig omval valdes Ejnar Laursen till ny ordförande. Jan-Henrik valdes in som ledamot i styrelsen. Förutom Erling Andersson, som trädde tillbaka efter en mångårig insats i styrelsen, omvaldes övriga styrelseledamöter. Förutom ordförande Laursen består styrelsen därmed av följande personer: Cecilia Tornerefelt (v. ordf.); Jenny Silvander (sekreterare); Maria Larsson (kassör); Lars Brodén; Ernst Herslow; Anders Jönsson; Joel Olsson; Jan-Henrik Pettersson.
Bland övriga ärenden kan nämnas verksamhetsplanen för 2018, där tisdagsträffarna naturligtvis även fortsättningsvis utgör en återkommande aktivitet. Boka redan nu in årets första tisdagsträff vid Petters stuga den 17 april 2018 kl. 18:30. Utbildningar, sommarutfärd och grillfest är andra planerade aktiviteter för det kommande året.

Efter sedvanliga ärenden och avtackning av Jan-Henrik och Erling, tog Leo De Geer från SBR ordet. Leo, som är ledamot i såväl distrikts- som förbundsstyrelserna, var kvällens specielle gäst och höll ett mycket intressant anförande kring Sveriges Biodlares Riksförbunds många olika verksamheter, samtidigt som mötesdeltagarna avnjöt fika med tilltugg. 
Jan-Henrik avtackades å föreningens vägnar av v. ordf. Cecilia T
Erling med presentkorg överlämnad av Cecilia
Avgående ordföranden Jan-Henrik överlämnar klubban till nyvalde Ejnar  
Kvällens inbjudne gäst Leo De Geer
Även Leo blev avtackad efter sitt engagerande anförandelördag 4 november 2017

Årsmötesgäst

Föreningens årsmöte den 8/11 gästas av Skånedistriktets v. ordförande Leo De Geer. Leo kommer, efter årsmötesförhandlingarna, att berätta om distriktets verksamhet och därmed vad våra medlemsavgifter går till.