måndag 7 mars 2011

Surrar det i år också?

Våren närmar sig försiktigt även om tjälen fortfarande ligger djup. En del bin i skyddade lägen var ute och rensade sig i helgen, men det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser om hur övervintringen har gått.


I föreningen har det varit styrelsemöte för att planera vårens aktiviteter. Vi börjar med tisdagsträffarna igen i slutet av april, närmare bestämt den 26/4. Samma tid och samma plats som tidigare, kl 18.30 i bistugan i Rävninge. Vi hälsar både gamla och nya och blivande medlemmar välkomna!

Varroa 2010

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2010.

Allmänt

Ur Varroa-synvinkel har 2010 och 2009 varit i stort sett indentiska i vår instruktionsbigård. Inte heller i år går stapeln över nedfallet att se och för andra året i rad har alla samhällen utom ett har varit Varroa-fria, dvs inget naturligt nedfall under sommaren, inget Varroa i drönarvaxet och inget Varroa vid behandling på hösten. I ett samhälle hittades något enstaka kvalster. Vår tolkning är att behandlingseffektiviteten föregående höst (2009) har varit tillräcklig med hänsyn det låga kvalstertrycket vi då hade och att det inte förekommer reinvasion i området.

(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

VarroabekämpningRedovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2010 i samråd med sjukdomskonsulent Preben Kristiansen.

I samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara samma som 2009 (och därmed avvika från tidigare år).  Drönarbyggen har avlägsnats under sommaren och allt drönarvax har gåtts igenom och räknats för kvalster. Naturlig nedfall har kontrollerats och räknats veckovis under perioden juni-mitten av augusti. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 8 november och under två veckors tid efter det har nedfall räknats.