onsdag 28 december 2022

Styrelse 2023

 Efter årsmötet 18 november 2022 ser styrelsen ut som följer.

Ordförande: Isak Andersson, tel. 0709 58 65 53; e-post andersson1994@hotmail.com

Sekreterare: Jenny Silvander, tel. 0730 93 15 33

Kassör: Maria Larsson, tel. 0702 11 24 64; e-post larsson2147@gmail.com

Ledamöter: 

Cecilia Tornerefelt, tel. 0739 87 85 78

Jan Hermansson, tel. 0705 49 95 58

Ernst Herslow (webmaster), tel. 0707 19 33 72

Joel Olsson, tel. 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, tel. 0761 62 67 26
Årsmöte 2022

 Årsmöte i Hästveda biodlareförening hölls fredagen den 18 november 2022 i orienteringsklubbens stuga i Sjörröd (tack för lånet HvOK!).

Mötet gästades av bihälsokonsulent Björn Gustavsson, Jordbruksverket. Björn inledde mötet med ett mycket uppskattat föredrag om bland annat konkurrens mellan honungsbiet och de vilda bina. Årsmötesdeltagarna fick även lyssna till en hel del om bihälsa och bisjukdomar.

Efter att fika med tårta (av prinsess-typ så klart!) avnjutits vidtog årsmötesförhandlingarna. Isak Andersson valdes till ny ordförande efter Ejnar Laursen som tackat nej till omval. Den tidigare ordföranden Jan-Henrik Pettersson invaldes i styrelsen, vars ledamöter i övrigt omvaldes.

Utnämningen av Årets drottning var uppskjuten från grillfesten, under vilken man vanligtvis korar denna. I år tillföll utmärkelsen två personer: Maria Larsson och Christian Nilsson. I motiveringen betonades deras stora engagemang och storskalighet. Även deras generositet med att låna ut sina hanteringslokaler och utrustning till föreningen lyftes fram.

I det avslutande lotteriet med medlemmarnas årsrapporter som lottsedlar vann Isak och Kim var sin drottning.

I den framlagda verksamhetsplanen för år 2023 angavs datumet 18 april för den första träffen vid Petters stuga. Alla medlemmar och andra eventuella intresserade hälsas välkomna då!

I väntan på att mötet ska sätta igång


Björn Gustavsson i berättartagen


Andäktiga åhörare


Björn harangeras för sitt föredrag av Cecilia


Revisor Kjell avlägger sin rapport


Årets drottning(ar) Maria och Christian

torsdag 20 oktober 2022

Gästföreläsare på årsmötet

 Bihälsokonsulenten Björn Gustavsson kommer till vårt årsmöte den 18 november. Tidigare i år (23 augusti) höll Björn i Hästveda hantverksgård ett mycket uppskattat föredrag om växter som gynnar bin. Denna gång pratar Björn om konkurrens mellan honungsbin och vilda bin, men även en del om bihälsa.

onsdag 12 oktober 2022

Oxalsyreutdelning 2022

 Lördagen den 19 november kl. 10 vid Petters stuga utdelas oxalsyra för varroabehandling av medlemmarnas bisamhällen. Anmälan om antalet doser görs till Joel Olsson, telefon 0730 28 11 89, senast lördagen den 12 november. Ta med egna glasburkar med lock för hemtransport av oxalsyran. Pris 5 kronor per dos, betalas på plats. Alla medlemmar uppmanas att delta i denna varroabekämpning; ju fler som behandlar sina samhällen, desto större effekt!

Årsmöte 2022

 Medlemmarna i Hästveda Biodlareförening inbjuds till årsmöte fredagen den 18 november kl.18:30, plats Hästveda OK:s klubbstuga i Sjörröd, Hästveda. Eventuella motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.

Kvällens program innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar samt utlottning av två drottningar, där lottsedeln utgörs av en ifylld och inlämnad årsrapport. Vem som blir Årets drottning kommer också att tillkännages.

Fika serveras självfallet!

Välkomna hälsar styrelsen.

söndag 14 augusti 2022

Slutskattning i föreningsbigården

 På söndag 21 augusti med start kl. 7 sker slutskattning av kuporna i föreningsbigården. Alla som vill och har möjlighet är välkomna att bistå med en hjälpande hand.

söndag 31 juli 2022

Grillfest

 Medlemmarna inbjudes med respektive till den traditionsenliga grillfesten lördagen den 27 augusti med start kl. 13 vid Petters stuga. 

Det bjuds på grillad kyckling med potatissallad, följt av kaffe/te och tårta.

Anmälan om deltagande kan ske till valfri styrelsemedlem, senast tisdagen den 23 augusti. 

Välkomna med er anmälan!

söndag 24 juli 2022

Föreläsning med Björn Gustavsson

 Tisdagen den 23 augusti kl. 18:30 kommer Björn Gustavsson till Hästveda hantverksgård för att föreläsa om bland annat blommor lämpliga för bin. Björn representerar Jordbruksverket, och i nr. 6 2022 av Bitidningen presenterar Björn  i artikeln Ett nytt uppslagsverk den nyframtagna skriften Blommor för bin

Arrangemanget genomförs i samarbete med Göinge Biodlareförening. Föreningarna i Osby, Älmhult, Kristianstad och Hässleholm är också inbjudna.

Föreläsningen är kostnadsfri. Fika kommer att finnas till försäljning.

Välkomna
hälsar Göinge och Hästveda biodlareföreningar


måndag 4 juli 2022

Skattning/slungning i föreningsbigården

 Lördagen den 9 juli med start senast kl. 8 kommer föreningsbigårdens kupor att skattas. Därefter slungas ramarna i Maria och Christians slungrum, som så generöst ställts till föreningens förfogande. Alla som vill ge en hjälpande hand i denna aktivitet är välkomna att delta.

fredag 3 juni 2022

100-årsjubileet

 Hästveda biodlareförenings 100-årsjubileum firades med fest i Farstorps bygdegård fredagen den 20 maj. Cirka 40 personer, medlemmar och respektive, slöt upp för att avnjuta smörgåstårtor, plankor, kaffebröd och vanliga tårtor. Kvällens huvudnummer utgjordes av två filmer: Carl Slättnes Kring Petters stuga samt filmen som skildrar hur ett antal entusiastiska medlemmar under 1989 totalrenoverar Petters stuga. Många skratt, kommentarer och namn beledsagade visningarna, som blev mycket uppskattade av såväl de som var med då det begav sig som de yngre.

En minnenas kväll avslutades med gruppfotografering och mingel.

Jubileumsgänget samlat


Andäktiga åskådare vid filmvisningen

lördag 14 maj 2022

Enkät om övervintringen

 Björn Gustavsson, rådgivare biologisk mångfald och bihälsa på rådgivningsenheten växtnäring och miljö, Jordbruksverket, genomför en enkät om övervintringen 2021-2022. Se även i majnumret av Bitidningen. Ju fler svar som kommer in, desto mer tillförlitlig kommer data kring övervintringen att vara, och Björn hoppas därför att så många som möjligt vill ägna några minuter åt att besvara frågorna i enkäten oavsett storleken på förlusterna, dvs. oavsett om en biodlare har haft låga eller höga förluster eller inga förluster alls. Enkäten pågår fram till den 5:e juni. Länk till enkäten finns här.


tisdag 26 april 2022

Varroastatistik 2021

Diagrammet nedan visar nedfall av varroakvalster i föreningsbigården till och med år 2020. Diagrammet, som också visar använd behandlingsmetod, är sammanställt av Preben Kristiansen.

Diagram över varroanedfall 2002-2020

För sommaren 2021 (22/6-10/8) har det naturliga varroanedfallet i bigårdens samtliga samhällen varit noll (0). Detta bekräftas också av de undersökningsresultat som kommit från SLU, där varroa per 100 bin uppgår till noll (0). Vår förening har ingått i en större studie som omfattat 398 bigårdar spridda över landet, och som genomförts av SLU tillsammans med SVA. Fältarbetet utfördes av lokala bitillsynsmän och koordinerades av Preben Kristiansen, Apinordica AB. Projektet finansierades av Jordbruksverket.måndag 11 april 2022

100-årsjubileum 20 maj

 Alla medlemmar inbjudes att fira Hästveda biodlareförenings 100-årsjubileum fredagen den 20 maj kl. 18:30 i Farstorps bygdegård. 

Jubileet, som egentligen inföll ifjol men på grund av omständigheterna inte kunde hållas år 2021, firas med visning av två filmer. Den ena filmen skildrar renoveringen av Petters stuga 1989. Den andra filmen är gjord av Carl Slättne och handlar om bin och biodlare kring Petters stuga.

Det bjuds på förtäring och fika. Anmälan sker till ordföranden Ejnar senast tisdagen den 17 maj.

Välkomna hälsar styrelsen.

söndag 3 april 2022

Premiär för tisdagsträffarna 2022

 Våren är kommen! Därmed är det också dags för premiär för tisdagsträffarna vid föreningsbigården Petters stuga. Tisdagen den 19 april kl. 18:30 samlas vi för kärt återseende efter vinterns mörker och kyla. På aktivitetslistan står bland annat inventering av samhällena, genomgång av vaxinnehav samt rekonditionering av tomma ramar. Vårstädning av stuga med omgivningar tar vi löpande under kommande tisdagar. 

En första inspektion av föreningsbigårdens samhällen gav vid handen att det finns möjlighet att till intresserade medlemmar sälja två avläggare från ifjol. 

Gamla, nya och blivande medlemmar hälsas välkomna tisdagen den 19 april!