torsdag 31 augusti 2017

Årsmöte 2017

Onsdagen den 8 november med start kl. 18:30 hålls årsmöte i Hästveda biodlareförening. Information om plats kommer inom kort.
Sedvanliga ärenden. Eventuella förslag från medlemmar skickas i god tid till ordföranden.
Glöm inte att ta med ifylld årsrapport (finns t ex i Bitidningen nr. 9); lotteri med ifyllda årsrapporter kommer att hållas.
Föreningen bjuder på fika.

söndag 27 augusti 2017

Slutskattning

På tisdag 29 augusti kl. 9 är det samling vid Petters stuga för slutskattning av de återstående samhällena, följt av slungning, som görs i Maria och Christians anläggning. För de skattade samhällena ska också invintringsåtgärder påbörjas.
Alla intresserade som har tid och möjlighet är välkomna att hjälpa till!

Grillfest
Lördagen den 26 augusti var det dags för föreningens årliga grillfest vid Petters stuga. Ett trettiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan, och fick i gengäld uppleva en trevlig och smakrik eftermiddag, med såväl lekar som härlig grillmat.
Festen avrundades med korandet av Årets Drottning, utmärkelsen till en medlem som under året gjort betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.
Mingel och lekar inledde eftermiddagen
Samtidigt hölls grillningen igång
Hästskokast var en gren
Pilkastning så klart
Stilstudie
Kast med liten pinne
Poängsammanräkning
Nu väntar vi på mat
Äntligen kan grytorna attackeras
Kön blir snabbt lång
Till bords
Det gavs trubadurunderhållning
Vem blir Årets Drottning?
Jo: Kim Jonsson!lördag 26 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna del 2

Tisdagen den 15 augusti gästades föreningen av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben, som också leder det projekt om varroabekämpning vår förening deltar i, berättade bland annat om vinterförluster. Dessa har ökat någon procent under senare år, men Preben kunde lugna föreningsmedlemmarna med konstaterandet att ingen oroväckande trend kunnat observeras. Framtida varroabekämpning diskuterades också, och årets lägre honungsskörd berördes.
Vi tackar Preben för hans bidrag till en trevlig och givande tisdagsträff.
Preben diskuterar

torsdag 3 augusti 2017

Vad gör de på tisdagsträffarna?

Vad gör man på de varje vecka återkommande tisdagsträffarna vid Petters stuga? Jo, till exempel ägnar man sig åt drottningodling i föreningsbigården, något som pågick för några tisdagar sedan. Odlingen sker dels för att hela tiden ha bästa möjliga drottningmaterial i den egna bigården, dels för att kunna förse medlemmar med drottningar av känt ursprung och förhoppningsvis goda egenskaper, samt för att inspirera till egen odling.
En skopa bin laddas ner i drottningkassetten
Kassetter på löpande band
De framodlade vicecellerna fördelas till kassetter
Diskussionens vågor går höga: hur är nu bästa sättet?

Celebert besök i bigården

På tisdagsmötet den 15 augusti får föreningen besök av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen. Preben skriver regelbundet om bihälsa i Bitidningen, till exempel i nr. 7/8 sid. 26 (bl a om enkätundersökningen om övervintringsresultatet 2016: preliminärt ligger förlusterna på 15 %).
Passa på tillfället att träffa en expert på bin i allmänhet och bihälsa i synnerhet.