söndag 18 november 2018

Styrelse 2019

Ordförande

Ejnar Laursen, telefon 0451-892 52, mobil 0702 80 20 90

V. Ordförande

Cecilia Herslow Tornerefelt, mobil 0739 87 85 78

Sekreterare

Jenny Silvander, mobil 0730 93 15 33

Kassör

Maria Larsson, telefon 0451-305 99, mobil 0702 11 24 64, larsson2147@gmail.com

Ledamöter

Lars Brodén, telefon 0451-373 94, mobil 0739 49 15 67

Ernst Herslow (även webmaster), mobil 0707 19 33 72

Anders Jönsson, telefon  0479-108 61

Joel Olsson, telefon 0451-310 48, mobil 0730 28 11 89

Jan-Henrik Pettersson, mobil 0761 62 67 26, jhpson@hotmail.com

Årsmötet 2018

Fredagen den 16 november höll Hästveda biodlareförening årsmöte i Hästveda OK:s klubbstuga.

Kvällen inleddes med ett mycket intressant och uppskattat föredrag av lokalhistorikern Claes Ruderstam. Temat löd: Vad som göms i Göingejorden. Claes hade med sig sin stora doktorsväska, och drog ur den upp några av sina många fynd, bland annat en mammuttand, flintyxor och ett 2-kilos kopparmynt (kanske kommet från Loshultskuppen).

Efter Claes föredrag vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar, samtidigt som kaffe och härliga kakor bakade av Lisen Berntsson intogs. Ejnar Laursen omvaldes som ordförande, liksom styrelseledamöterna Jenny Silvander (sekreterare), Maria Larsson (kassör), Ernst Herslow och Joel Olsson. I styrelsen sitter också Jan-Henrik Pettersson, Cecilia Tornerefelt (v. ordf.), Lars Brodén och Anders Jönsson, alla valda på två år 2017. Till revisorer valdes Åke Nilsson (omval) och Kjell Ragnarsson (nyval efter Roland Rönnefeldt, som avsagt sig omval). En verksamhetsplan presenterades och antogs, där bland annat tisdagsträffarna föreslås börja den 17 april 2019.

Efter mötet avslutades kvällen med utlottning av två drottningar, där inlämnade årsrapporter utgjorde lottsedel. Vinnarna blev Roland Rönnefeldt och Ulf Westberg.


Claes Ruderstam inledde på temat Vad som göms i Göingejorden

Ett fornminne dras fram ur doktorsväskan...

...och förevisas för...
...en intresserad publik...
...som  inspekterar närgånget och ordentligt
Claes tackas med en burk honung (vad annars?) av Cecilia
Eftersnack bland kopparmynt och snapphanar

Ejnar och Jenny håller i mötesförhandlingarna