måndag 25 juli 2016

Besök från Bjärnum

Söndagen den 24 juli fick vi besök i föreningbigården av Bjärnumsortens biodlarförening. I varmt och soligt väder utväxlades erfarenheter vid såväl kupor som kaffebord. Efter ett par timmars trevlig samvaro for var och en på sitt håll, förhoppningsvis med några nya biodlarkunskaper i bagaget, som till exempel florsockerbehandling. Vi tackar Bjärnumsföreningen för visiten, och hälsar dem välkomna åter, gärna i samband med en av våra tisdagsträffar.
Hästvedaföreningens Ulf Westberg hälsar välkomna

Samtal bland kupor

Ulf berättar om Hästvedas varroabekämpningsprogram

Vad kan vara så här intressant?
 

Jo, det är "Mödravårdshuset", dvs. drottningodlingskupan

Här visas de nyinskaffade lättviktskuporna

Kaffe!

måndag 18 juli 2016

Anmälan till grillfesten

Årets grillfest inträffar som tidigare aviserats lördagen den 13 augusti kl. 14 vid Petters stuga. Anmälan kan ske till ordföranden Jan-Henrik på mejl alternativt telefon (se under "Kontaktpersoner" här på hemsidan). Sista anmälningsdag är i samband med tisdagsträffen den 9 augusti.
Alla medlemmar välkomna till ett tillfälle för trevlig samvaro under gemytliga former!

torsdag 14 juli 2016

Besök i bigården 24 juli

Söndagen den 24 juli får vi besök i föreningsbigården av Bjärnumsortens biodlarförening. Från kl. 10 hälsar vi Bjärnumsodlarna och våra egna medlemmar välkomna för en stunds samvaro och erfarenhetsutbyte vid Petters stuga. Ta med egen fika!

Tisdagsmötet 19 juli

På nästa tisdagsmöte i föreningsbigården den 19 juli kommer "florsockermetoden" att demonstreras. Det är en enkel metod för att uppskatta graden av angrepp från varroa. Se även artikeln i senaste Bitidningen nr. 7/8 2016, där Preben Kristiansen skriver om detta (sid. 26-27).

Drottningodling och besök i bigården

Under tisdagsmötet var det hektiskt i föreningsbigården. Kvällen inleddes med att en ny omgång drottningceller placerades ut i sina kassetter. Samtidigt fick vi besök av SBR:s bihälsokonsulent Preben Kristiansen, som var en intresserad åskådare till aktiviteterna. Vid det efterföljande kaffet berättade Preben om sitt arbete som sjukdomskonsulent på SBR. Mycket intressanta resultat från varroaundersökningarna presenterades, bland annat att det är en samverkan av varroakvalstret och ett virus som angriper bina, samt att nya projekt med att få fram resistenta bin ska dras igång.
Vi tackar Preben för ett trevligt besök och för att han delar med sig av sina kunskaper om våra små husdjur.
Drottningkassetterna förbereds
Joel och Ernst laddar drottningkassetter
Preben inspekterar arbetet

måndag 11 juli 2016

Tidig start på tisdagsmöte

På grund av besöket av Preben Kristiansen på morgondagens (12/7) tisdagsmöte, och eftersom en del åtgärder i samband med drottningodlingen behöver utföras, börjar mötet redan vid kl. 17. För att vi ska vara klara till 18:30, då Preben beräknas anlända, och då arbetet med drottningarna kräver många händer, är alla intresserade välkomna att hjälpa till från kl. 17 och framåt!

måndag 4 juli 2016

Celebert besök

Den 12 juli får föreningen celebert besök: Preben Kristiansen, årets drottning 2014, sjukdomskonsulent och aktiv i föreningens varroabekämpningsprogram, deltar då i den ordinarie tisdagsträffen.
Passa på att träffa en varroabekämpningsexpert, och ställ dina frågor under kvällen.