onsdag 24 juli 2013

Vinterfoder

Sockerinköp
Paul Birgersson, ägare till den nystartade biodlingsredskapsbutiken i Sösdala, kommer att sälja socker till biodlare. Det exakta priset kan fn inte anges, men Paul avser att vara billigare än övriga aktörer. För att få ett förhandlingsunderlag önskar Paul att så snart som möjligt få in beställningar på tel 0709-434768.

Sensommaraktiviteter

Städningsdag
Lördagen den 10 augusti kl 08.30 samlas de som har möjlighet i bigården för att städa och utföra vissa förbättringsarbeten. Det är viktigt för allas trivsel att stuga och bigård hålls i bästa skick.

Grillfest
Lördagen den 17 augusti kl 15.00 samlas vi till den årliga grillfesten. Medlemmar med respektive är välkomna. ”Årets Drottning” kommer att delas ut. Anmälan om deltagande senast den 10 augusti till Ulf, tel 0708-353899.

Varroakontroll
Varroakontroll genomförs som vanligt med undersökning av naturligt nedfall samt florsockerskakning vid två tillfällen. Oxalsyredroppning kommer att genomföras vid tidpunkt som senare anges. Färdigblandad oxalsyra kommer även i år att tillhandahållas. Demonstration av behandlingen kommer att ske i bigården.

fredag 19 juli 2013

Besök


För några veckor sedan hade vi studiebesök i föreningsbigården. Det var Mellanskånes Biodlareförening som hälsade på.


De tittade nyfiket på när det gjordes omlarvning. Vi passade också på att berätta om instruktionsbigården och den varroabekämpning vi gör.