fredag 7 maj 2010

Förstärkning

Egentligen bör man inte lägga någon energi på svaga samhällen utan istället ägna sig åt de starka samhällena. Men har man en fin drottning kan man förstärka ett svagt samhälle med bin. Lägger man ett tidningspapper mellan brukar samgåendet gå bra utan för mycket slagsmål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar