onsdag 15 augusti 2012

Förstärkning och sammanslagning

På sensommaren är det hög tid att se över sina bisamhällen så att alla man sparar blir invintringsdugliga.

Att förstärka och slå samman bisamhällen är två moment som alla biodlare förr eller senare ställs inför så det är viktigt att känna sig trygg med dem.

De vanligaste situtionerna när det blir aktuellt är vid
  • Drottninglösa samhällen
  • Alltför svaga samhällen
  • Alltför många samhällen
Beroende på förutsättningarna får man ta till lite olika metoder. Grunden är dock alltid att sätta två lådor ovanpå varandra med tidningspapper mellan lådorna och ett par små hål stucket i tidningspappret. Man behöver också alltid ha minst en ram med utbyggt vax i varje del, annars fungerar det inte och hålen i tidningspappret ska vara där gången mellan ramarna är.

En del biodlare säger att bina oftast sparar drottningen i översta lådan om man slår samman två samhällen med drottning i båda. Jag vet inte om det stämmer, men detta gör att jag alltid håller översta lådan intakt med drottning och hennes yngel.

Om ramarna i den låda som inte har drottning kommer från ett samhälle som hade äggläggande drottning kommer bina att bygga nödceller där eftersom den nya drottningen inte går över till de ramarna förrän nödcellerna börjat byggas. Blandar man ramarna redan innan nödcellerna blivit större kommer de att rivas, annars måste man själv riva dem. Det är alltid säkrast att riva själv, annars kanske man förlorar drottningen.

Det går normalt bra att direkt slå samman flera svaga samhällen i undre lådan om man sprutar vatten på bina och blandar ramarna. De blir så förvirrade att de knappt slåss.

Att bara flytta ramar mellan samhällen går ibland. Ibland går det med påsittande bin men risken att förlora en drottning är alldeles för stor så förutom när båda samhällena är utan drottning måste det vara bifria yngelramar. Viktigt dock att mottagaren kan hålla yngelramarna varma och att givaren är frisk.

Scenario 1
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och B inte har haft någon drottning på ett tag. Metoden fungerar oftast även om B har äggläggande arbetsbin, men förstärkningseffekten blir inte alls lika bra eftersom bina är så gamla.

Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B. Efter en vecka kan man stuva om och trycka ihop en låda. Min erfarenhet är att redan efter 2 dagar verkar det någorlunda säkert att göra omstuvningen till en låda. Finns det puckelramar så ta bort dem och kassera, samhället förlorar mycket styrka på att föda upp en massa drönare.

Scenario 2
Du har två samhällen varav A har äggläggande drottning och du vet inte om B har någon drottning.

Gör som scenario 1, men lägg spärrgaller mellan lådorna. Titta efter 5-8 dagar igen, om fortfarand ingen drottning eller yngel i undre lådan så tryck ihop på en låda. Det kan finnas nödceller i undre lådan som ska rivas, detta händer om du tagit yngelramarna från ett samhälle som hade drottning.

Scenario 3
Du har två samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara A.

Leta upp drottningen i B och ta bort den. Om du inte hittar drottningen i B, lägg spärrgaller mellan lådorna! Flytta bort A. Flytta B till den platsen. Lägg tidningspapper på B-lådan med hål i. Sätt tillbaka A-lådan ovanpå B.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan.

Scenario 4
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma.

Lyft över någon yngelram från annat samhälle och skaka av alla bin. Var noga med att kolla att samhället ramarna tas ifrån är friskt, ett svagt samhälle har sämre förmåga att hålla sjukdomar stången.

Scenario 5
Du har ett svagt samhälle A du vill förstäka. Det är inte tillräckligt med bin för att hålla fler yngelramar varma (detta är nog det vanligaste fallet). Att bara lyfta över bifria yngelramar räcker inte, ynglet förfryser.

Gör en 2-4 ramars avläggare utan drottning med yngelram och foder och nerskakade bin från starkt samhälle. Detta blir låda B. Lyft A och sätt B under med tidningspapper mellan.

Här finns sedan två val, antingen chansar man på att trycka ihop på en låda redan efter 2 dagar eller måste man göra ett besök om 5-8 dagar och riva de nödceller som annars kommer att byggas i undre (B) lådan. Denna metod fungerar allra bäst om bina och ramarna i låda B kommer från annan bigård eller om du kan flytta något av samhällena till ny bigård direkt efter.

Scenario 6
Du har två olika starka samhällen varav både A och B har äggläggande drottningar. Du vill spara båda men jämna ut.

Om de står i samma bigård och det är pågående drag, byt plats på dem. Annars använd Scenario 4 eller 5. Denna metod förstärker bara med gamla dragbin och hjälper inte alls till med yngeluppfödning. Däremot kan de hålla en större mängd yngel varmt. Det svaga samhället får oftast sämre temperament under en månad eftersom det är en stor mängd gamla bin, men inte så mycket yngelsättning.

Det är värt att fundera varför de är ojämna. Om det beror på otur eller på att de haft olika lång tid på sig att växa är det vettigt att jämna ut, men beror det på att den ena drottningen är sämre än den andra är det rätt meningslöst eftersom de kommer att återgå till att vara ojämna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar