onsdag 23 september 2009

Varroa 2008

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2008.Allmänt

Statistik över Varroanedfallet i föreningsbigårdens samhällen vid behandling
(sammanställd av sjukdomskonsulent Preben Kristiansen)

Redovisning av varroabekämpningsprogrammet som utförts med ekologiska metoder i instruktionsbigården 2008.Hösten 2007 invintrades 8 st samhällen samt 5 st avläggare. Ett samhälle gick förlorat under vintern.
Drottningodlingskurs har genomförts och ett 50-tal drottningar har parats i bigården. Parningar har även skett på Hasslö och Höö för att säkerställa framtida avelsmaterial. Under sommaren har utbildningsdagar i varroabekämpning hållits med N:a Åsbo Bf, Älmhults BF och Sösdalaortens Bf.
VarroabekämpningI samråd med Preben Kristiansen bestämdes att bekämpningsprogrammet skulle vara detsamma som föregående år. Drönarbyggen har avlägsnats vid tre tillfällen under tiden juni t.o.m juli. Inget kvalster påträffades i drönarvaxet. Naturlig nedfall har kontrollerats under tiden 3/6–07 – 12/8–08.
Långtidsbehandling med myrsyra (85%) påbörjades 2 september och avslutades 16 september. Oxalsyrebehandling med droppning genomfördes 8 november. I likhet med föregående år har prov av bisamhällena tagits före och efter genomförd oxalsyrebehandling. Proven är sända till Preben Kristiansen för analys.
Sammanställning kvalsternedfallTotalt naturligt nedfall för 8 samhällen under 2008-06-03 - 2008-08-12 är 50 kvalster.
Totalt nedfall under myrsyrebehandling för 8 samhällen är 173 kvalster.
Totalt nedfall under oxalsyrebehandling för 8 samhällen är 120 kvalster.
Sammanlagt har då 343 st kvalster noterats i bigården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar