onsdag 23 september 2009

Årets drottning

Årets Drottning
År 2004 mottog föreningen en donation av Gerhard Liljenberg, Olastorp, Broby. Den årliga avkastningen av fonden skall användas till uppmuntran av medlem, som utfört värdefulla insatser för föreningen.Eftersom Gerhard Liljenberg varit mycket intresserad av avelsarbete och en framstående drottningodlare fann styrelsen det lämpligt att omvandla fondens avkastning till en drottning. Drottningen har utformats av konstsmeden Jan Jacobsson, Hörlinge Hässleholm.

Mottagare av Årets drottning genom åren är

2004 Carl Slättne
2005 Valter Björklund
2006 Erik Björklund
2007 Olle Jönsson
2008 Ulf Westberg
2009 Erling Andersson
2010 Nils Olandersson
2011 Åke Nilsson
2012 Olof Laurin
2013 Christina Tufvesson
2014 Preben Kristiansen
2016 Lisen och Tommy Berntsson
2017 Kim Jonsson

2018 Joel Olsson
2019 Jenny Silvander


2020 Cecilia & Ernst Herslow


2021 Jan-Henrik Pettersson2023 Isak Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar